Робота гуртка з англійської мови Creative English

«If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream». 

«Якщо ти зараз заснеш, то тобі обов’язково присниться твоя   мрія, але якщо ж ти зараз будеш вчишся, то зробиш свою мрію реальністю, а не сном». 

    Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс. Кожна дитина – особистість! Саме люди з творчим мисленням приносять у життя щось нове. Такі люди найчастіше стають лідерами. Завдання школи – розвинути у школярів такі якості, як ініціативність, далекоглядність, розсудливість, самостійність, прагнення до успіху.

Розвиток творчої активності учнів на уроках англійської мови  зумовлене самим життям. Як допомогти дитині осягнути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності? Вирішити ці проблеми допоможуть уроки співтворчості, де вчитель і учень, як рівний з рівним, намагаються осягнути в спільній праці вершини прекрасного, де головне місце в роботі надається учневі, враженому від спілкування з текстом.

Навчання повинне формувати у школярів здатність креативно мислити, вміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, вчитися глибше занурюватися у бездонну криницю мудрості та життєвого досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти найсучасніші інноваційні технології. І якщо провідною ідеєю педагога буде виховання дитини з високими моральними якостями, то він неодмінно базуватиме роботу на безмежному аспекті творчих ідей та знахідок.

Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребують якісно нового підвищення фахової майстерності педагога, бо лише творчий учитель може виховати творчого учня.

Програма гуртка з англійської мови “Creative English” призначена для учнів 9-х класів загальноосвітньої школи. Термін реалізації програми: один рік. Заняття гуртка проводяться 2 раз на тиждень. Загальна кількість занять протягом навчального року становить 70 занять. Дана програма спрямована на забезпечення всебічного і творчого розвитку дітей, задоволення їх сучасних пізнавальних інтересів і комунікативних потреб, поглиблення мовних і культурологічних знань з англійської мови.

Цілі  роботи       гуртка:

– розвиток у школярів здібностей використовувати іноземну мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій      сучасного світу;

– розширення країнознавчих і культур, знань учнів та сприяння формуванню міжкультурної компетенції учнів;

– формування навичок дослідницької роботи, навчання виконання проектних робіт.

Завдання роботи гуртка:

  1. Поглибити знання учнів у різних видах мовленнєвої діяльності. 2.Розширити загальноосвітній кругозір учнів.
  2. Підвищити мотивацію до вивчення англійської мови.
  3. Розвинути навички індивідуальної, парної та групової роботи при виконанні різних видів роботи.
  4. Реалізувати ці знання у проектній діяльності.

Я пропоную залучати дітей до проектної роботи, яка завжди носить творчий характер.

Форми роботи гуртка:

  • Лекції та бесіди;
  • Ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні);
  • Конкурси;
  • Вікторини ;
  • Урочні заняття,
  • Контрольні заняття.

 

   “Гра – це є творчість, гра – це є праця, а праця – шлях дітей до пізнання світу.”

Керівник гуртка: Безручка О.А.

 

(Загальна кількість переглядів - 98)