Участь Івано-Франківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені І.Франка у Всеукраїнському STEM – тижні

З концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти),  розпорядженням Кабінету  Міністрів України
5 серпня 2020 р. № 960-р:

Природничо-математична освіта (STEM-освіта) має стати ключовим напрямом розвитку освітньої галузі, складовою державної політики щодо зміцнення конкурентоздатності економіки та розвитку людського капіталу, одним з головних чинників інноваційного розвитку освіти, що відповідає запитам сучасної економіки та потребам суспільства.

Упровадження STEM-освіти в освітній процес дозволить:

підвищити якість освіти, інтегрувати систему освіти України у світовий і європейський простори;

формувати і розвивати навички науково-дослідницької та інженерної діяльності, ранню професійну самовизначеність і готовність до усвідомленого вибору майбутньої професії;

популяризувати інженерні професії;

надати дітям з особливими освітніми потребами доступ до реалізації STEM-проєктів;

поширювати інноваційний педагогічний досвід та освітні технології;

пропагувати результати учнівської творчості.

 

Третій рік поспіль Україна долучається до Європейських STEM-подій!

З 27 по 30 квітня  відбулася масштабна всеукраїнська освітянська подія – Всеукраїнський STEM-тиждень в рамках фестивалю «STEM-spring-2020»

На Всеукраїнський STEM – тиждень  Івано – Франківський ЗЗСО І – ІІІ ступенів імені І.Франка представив такі роботи учнів:

  1. Моделювання з підручних матеріалів.
  2. Лабораторне моделювання хімічних процесів та біологічних явищ:

А. Фотосинтез.

Б. Парниковий ефект.

В. Вплив закислення океану на панцирі підводних мешканців.

Г. Підвищення рівня океану внаслідок глобального потепління.

  1. Моделювання хімічних та біологічних процесів у Scratch:

А. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції.

Б. Вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість хімічної реакції.

В. Процеси поглинання та виділення вуглекислого газу.

  1. Проводимо дослідження.

Роботу учнів організували вчителі Окулова О.В., Михайлишин О.З., Тиховська О.А. Усі учні та вчителі отримали іменні сертифікати.

Моделювання – це метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або органів за допомогою їх спрощеної імітації.

Модель (від фр. modele, від лат. modulus – «міра, зразок») – відтворення предмета в зменшеному або збільшеному вигляді, схема, зображення або опис якого-небудь явища або процесу в природі й суспільстві.

Моделювання відносять до активних методів навчання. Використання цього методу спонукає школярів до пошуку, часто вимагає різних практичних дій.

Використання на уроках STEM – технологій розвиває вміння у здобувачів освіти логічно мислити, знаходити нові способи, варіанти рішення проблеми, мислити від протилежного, відходити від стандартів, сприймати ситуацію новизни. Навчання STEM здійснюється завдяки співпраці вчителя та учня: спілкуванню, спільним дослідженням, вирішенню реальних проблем. І головним тут постає не отримання нових знань, а їх знаходження та набуття.

Окулова О.В.

 

(Загальна кількість переглядів - 62)