Затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

НАКАЗ

20.02.2020                                                                                                                              №

смт Івано – Франкове

 

Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

Відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), наказу МОН України від 20.02.2020 року №293, з метою створення безпечного середовища в закладі освіти

 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (додається).

2.Даний наказ довести до відома педагогічних працівників на виробничій нараді.

До 25.02.2020

Шаблінський І.М., заступник директора з навчально – виховної роботи

3.Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з навчально – виховної роботи Шаблінському І.М.

 

Директор опорного закладу                                     М.Ліскевич – Карпа

З наказом ознайомлено:

І.Шаблінський

 

 

ПЛАН
заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькуванню) в закладі освіти

Найменування

завдання

Найменування заходів Відповідальні за виконання Строк виконання
1.      Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти 1)      Інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу(цькуванню) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках

 

2)      Профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу(цькування)

 

 

 

 

 

 

 

3)      Координація діяльності та взаємодії між закладом освіти та іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу(цькування) в закладі освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з метою урахування пропозицій до планів заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в закладі освіти

 

 

 

4)      Вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг(цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з рішенням комісії закладу освіти з розгляду випадків булінгу(цькування)

 

 

 

Шаблінський І.М., заступник з навчально – виховної роботи

 

 

Шаблінський І.М., заступник з навчально – виховної роботи,

Служба у справах дітей, центр соціальної служби у справах  сім’ї, дітей та молоді Яворівської РДА

 

 

 

 

 

органи місцевого самоврядування

 

 

 

місцеві органи виконавчої влади

 

 

служба у справах дітей, центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Яворівської РДА

 

 

Шаблінський І.М., заступник з навчально – виховної роботи

 

служба у справах дітей, центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Яворівської РДА

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

за потреби, але не рідше одного разу за півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

2.      Забезпечення створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища 1)      розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню)

 

 

2)      проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу(цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення

Шаблінський І.М., заступник з навчально – виховної роботи

 

 

 

 

керівник закладу освіти

 

щороку до початку навчального року

 

 

 

за потреби, але не рідше одного разу на півріччя

3.      Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 1)      Науково-методичний та навчально-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та протидії булінгу(цькуванню)

2)      Включання до щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників(з відривом чи без відриву від освітнього процесу) підготовки з питань формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та протидії булінгу(цькуванню)

Суб’єкти надання відповідних послуг,

громадські організації(за згодою)

 

 

 

органи місцевого самоврядування

 

керівник закладів освіти

постійно

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

Директор опорного закладу                                  М. Ліскевич-Карпа

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                        І. Шаблінський

 

(Загальна кількість переглядів - 319)