Щодо припинення навчального процесу з поважних причин та оплати праці

Щодо припинення навчального процесу з поважних причин та оплати праці педагогічних працівників

 

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо оплати праці педагогічних працівників у зв’язку з перенесенням строків канікул чи припиненням навчального процесу з поважних причин, повідомляє наступне.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Статтею 39 зазначеного Закону передбачено, що керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.  Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Законом і статутом закладу освіти.

Порядок призупинення навчально-виховного процесу у закладах освіти у зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації по захворюваності дітей на грип та ГРВІ  регламентується статтею 32 закону України «Про захист населення від  інфекційних хвороб», згідно якої обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються  місцевими органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного Головного державного санітарного  лікаря у разі, коли  в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або  склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види  господарської  та  іншої  діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб. Види і  тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються  залежно  від  особливостей  перебігу  інфекційної хвороби,  стану  епідемічної  ситуації  та  обставин,  що  на  неї впливають.

Відповідно до п.9.20 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених Постановою Головного державного  санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63  та погоджених Міністерством освіти і науки України, лист  від  05.06.2001  N 1/12-1459 передбачено, що при виникненні інфекційних захворювань навчальні заняття призупиняються органами місцевої виконавчої влади за погодженням з територіальними   установами  державної санітарно-епідеміологічної служби.

Питання оплати праці під час канікул врегульовано п.71 наказу Міністерства освіти і науки України № 102 від 15.04.1993 року яким зазначено, що за час  роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється  вести  викладацьку  роботу  або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати,  встановленої  при  тарифікації,  що  передувала початку канікул.

Щодо питання оплати праці за час припиненням навчального процесу з поважних причин,  чи  оголошенням карантину, то слід керуватись наступним.

Відповідно до п.8.3.3. Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти  і науки України на 2016-2020 роки яка зареєстрована у Міністерстві соціальної політики України № 31 від 15.12.2016 року (з урахуванням змін) сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки забезпечити оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників навчальних закладів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

Згідно п.5.14 Угоди між Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, яка зареєстрована Департаментом економічного розвитку Львівської міської ради у новій редакції за № 11від 15.01.2019 року передбачено здійснювати оплату праці у випадках простою, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

У колективних договорах навчальних закладів, де стороною від імені трудового колективу є первинна профспілкова організація, відповідно до вищезазначених угод дане питання врегульовано аналогічно.

Роз’яснення керівникам органів управління освітою з цього приводу надавались  Міністерством освіти і науки України в листах № 1/9-62 від 05.02.2016 року «Щодо організації навчального процесу» та № 1/9 – 315 від 07.06. 2017 року  «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». В зазначених листах Міністерство освіти і науки України звертало увагу на наступне.

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом загальноосвітнім навчальним закладом встановлюється тривалість навчального тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів.

         Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин.

          Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

           Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

Враховуючи наведене, просимо взяти до відома і використання в роботі зазначене роз’яснення.

 

Голова Львівської обласної

організації профспілки працівників

освіти і науки України                                            Марія Яцейко

 

Щодо припинення навчального процесу з поважних причин

(Загальна кількість переглядів - 476)