Професійний зріст учителів 5-11 класів

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, запорукою розвитку суспільства, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», учителі 5-11 класів постійно удосконалюють раніше набуті та набувають нових компетентностей у межах професійної діяльності, з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту.

Самостійно обирають  конкретні  види напрямів та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, що створює широкий діапазон можливостей для всебічного безперервного професійного зросту педагога.

 

Ольга Михайлишин, заступник директора

(Загальна кількість переглядів - 192)