МОН пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання логопедичних послуг в системі освіти»

Міністерством освіти і науки України розроблено проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання логопедичних послуг в системі освіти».

Проектом передбачено:

  • оновлення положення про логопедичні пункти в системі освіти, у тому числі визначення порядку їх створення, функціонування та надання ними логопедичних послуг;
  • визначення особливостей надання логопедичних послуг вчителями-логопедами закладів дошкільної та загальної середньої освіти, їх обов’язків та повноважень;
  • визначення особливостей надання логопедичних послуг в інклюзивно-ресурсних центрах, обов’язків та повноважень вчителів-логопедів цих установ;
  • унормування організації надання логопедичних послуг, у тому числі форм організації такої роботи, документів, які мають вести вчителі-логопеди, особливостей розбудови матеріально-технічної бази.

 

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати на е-мейл: inclusion@mon.gov.ua до 25.09.2020 року (відповідальна особа Набоченко Ольга, державний експерт експертної групи з питань інклюзивної освіти директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти)

(Загальна кількість переглядів - 41)