Розпочато роботу гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»

Розпочато роботу гуртка « Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» для учнів 7-х класів.

Мета гуртка полягає у створенні умов для формування громадянських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, що передбачає виявлення ними вмінь і навичок вирішення конфліктів мирним шляхом, ненасильницької поведінки та громадянської позиції.

Основними завданнями гуртка :

  • ознайомити з поняттям «насильство» , його видами;
  • відпрацювати практичні навички протидії булінгу;
  • сформувати розуміння гендерної рівності;
  • сформувати навички протидії дискримінації віковими, етнічними, віросповіданням, ознаками відсутності/наявності інвалідності тощо;
  • сформувати навички вирішення конфліктів мирним шляхом.

В основі програми гуртка « Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» лежить ідея, яка передбачає формування у учнів вміння ефективно вирішувати конфлікти, бути толерантними до думки інших, протистояти насильству, булінгу, дотримуватись рівних прав хлопців та дівчат.

Робота гуртка спрямована на формування цінностей і орієнтацію на здоровий спосіб життя, розвиток комунікативних навичок, терпимості та вміння конструктивно виходити з конфліктних ситуацій.

Соціальний  педагог            Якимовська О.

(Загальна кількість переглядів - 105)