Медіаосвіта — частина освітнього процесу

Медіаосвіта — частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Що ж таке медіа?

Медіа (англ. media — засоби, способи) — це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, подавати та передавати інформацію або дані.

Медіа часто згадують як синонім до мас-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в певних цілях.

Сьогодні під словом «медіа» мають на увазі все: від друкованих видань, до цифрової інформації.

Саме тому, в нашому опорному закладі введено факультативний курс для учнів 5-х класів  метою якого є:

  • Допомогти  сформувати медіаімунітет особистості, який робить її здатною протистояти агресивному медіасередовищу, забезпечити психологічне благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміти  обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів;
  • Сприяти  розвитку критичного мислення як психологічного механізму медіаграмотності, що забезпечує свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа;
  • Формувати здатність до медіатворчості для компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращувати якість міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах.

 

На факультативі діти вчаться бути медіаграмотними, адже медіаграмотність це сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати різноманітні повідомлення для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати, як медіа функціонують у суспільстві та який вплив вони мають. На медіаосвіті учні 5-А та 5-Б вмітимуть свідомо контролювати об’єми інформації та перевіряти її якість, застосовувати критичне мислення та тренувати стійкість до маніпуляцій.

Отже, упровадження курсу «медіаосвіта»  у нашому закладі є актуальним, так як сприяє стрімкому розвитку у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій, зумовлює потребу до швидкого сприйняття  великих обсягів інформації, володіння сучасними методами, засобами й технологіями переробки інформації.

 

Наталя Гриньків

 

(Загальна кількість переглядів - 485)