Інтегрований навчальний проєкт (хімія – інформатика) у 8 класах

Інтегрований навчальний проєкт (хімія – інформатика) у 8 класах

«Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини. Екомаркування»

 Навчальний проєкт — спільна навчально-пізнавальна, дослідниць­ка, творча або ігрова діяльність учнів , що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату з розв’язування певної реальної проблеми.

Навчальні проєкти, що внесені у нову навчальну програму з хімії, мають ціллю формування компетентностей (предметної і ключових) учня.  Використання проблемно-пошукової технології під час роботи над проєктом з хімії допомагає досягти, як зацікавлення предметом, так і розуміння мети навчання, можливості застосування теоретичних знань і практичних навичок у житті.

Виконання навчального проекту будь-якого типу вимагає вирішення проблеми, що закладена в меті і задачах проекту. Це, в свою чергу дозволяє створити умови для зміни позиції учня з пасивної (як об’єкта навчання) в активну (як суб’єкта навчання).  Під час виконання проєкту міжпредметного спрямування відбувається усвідомлення про взаємозв’язок знань з усіх галузей науки. Зважаючи на те, що навчальні проєкти включено до навчальної програми з хімії, їх має виконати впродовж року кожен учень.

Учні 8 класів виконали проєкт «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини. Екомаркування».

В організаційно –підготовчому етапі визначено мету та завдання проєкту, розроблено план виконання. Учні ознайомилися з інформацією про шкідливі та токсичні речовини, важливість екомаркування різних типів. Відповідно до стандартів серії ISO 14020 екологічне маркування поділяють на два основних типи для:

а) позначення певної екологічної характеристики продукції (ІІ тип);

б) визначення та підтвердження переваг об’єкта маркування щодо його впливів на стан довкілля і здоров’я людини (І тип). Екомаркування в Україні – зелений журавлик.

https://www.ecolabel.org.ua/images/page/ecolabel_book.pdf

https://www.greenmind.com.ua/novyny/tsili-stalogo-rozvitku-oon-ta-ekologichne-markuvannya-zelenij-zhuravlik.html

http://www.e-comon.org.ua/images/ecolabel_type_I_buklet.pdf

 

Учні проаналізували отриману інформацію, оформили плакати, онлайн – плакати у різних програмах, презентації. Результати презентували в класі.

Після обговорення та оцінювання виконаних робіт, діти розглянули упаковки від продуктів харчування та побутової хімії, визначили тип маркування та пояснили, що він означає.  Свої знання перевірили виконанням індивідуального тесту в сервісі LearningAppshttps://learningapps.org/display?v=pq05pat0320

та командною грою в Kahoot https://create.kahoot.it/details/411839a7-4150-4d02-b479-124bf979eee6

. Міні – проєкт в програмі Scracht, який учні створили в кабінеті інформатики дозволив творчо застосувати та поглибити отримані знання https://scratch.mit.edu/projects/444018001

https://scratch.mit.edu/projects/444014402/

 

У підсумковій частині заняття проведено самооцінювання та рефлексія.

Екологічне маркування сприяє відповідальному споживанню, підтриманню хорошого здоров`я, використанню відновлювальної енергії, захисту планети та іншим цілям сталого розвитку. Безумовно, після виконання проектів, учні будуть відповідальніше використовувати хімічні сполуки та звертати увагу на склад і маркування продукції.

Світ безперервно змінюється, даючи дедалі більше можливостей застосовувати нові методи та підходи в навчанні, аби школярі були якомога краще підготовлені до реального життя.

 

Окулова О.О, Тиховська О.А.

 

(Загальна кількість переглядів - 181)