Он-лайн курс “Ментор MASTERMINDS-груп в освіті. Фасилітаційне лідерство 2.”

Терміни «Фасилітація», «Менторство», «Коучинг» тощо на  сьогодні уже не є мейнстримом, однак потребують ще вагомого вивчення для практичного застосування у роботі. З метою глибокого теоретичного опрацювання питання фасилітації та вироблення практичних навичок проведення фасилітації в колективі(учительському/учнівському/батьківському) педагоги опорного закладу Наталія Завідія та Марія Ліскевич – Карпа  стали учасниками он-лайн курсу “Ментор MASTERMINDS-груп в освіті. Фасилітаційне лідерство 2.”.

Організаторка курсу – Оксана Клепуц, директорка НВК «СЗШ – ліцей» с.Козьови при Львівському національному університеті імені Івана Франка, освітній експерт, тренер-експерп багаточисленних програм та курсів (серед яких – програми Пілот – 24, модуля «Змішане навчання – впровадження в освітній процес», м.Київ), натхненниця до роботи та професійного розвитку.

Курс практичний і спрямований на ознайомлення з методами фасилітації (як оф-лайн так і он-лайн) в управлінні школою та вироблення  навичок фасилітаційного лідера.

Курс складається з 6-ти вебінарів:

  1. Організаційний вебінар “Ознайомлення з проблематикою теми курсу та ресурсами – інформаційна дошка ZOOM, Jamboard, miro.”.
  2. Вебінар 2. Фасилітація постановки і досягнення цілей”.
  3. Вебінар 3. Фасилітація з розв’язання проблем”.
  4. Вебінар 4. Фасилітація командотворення та розширення співпраці.
  5. Вебінар 5. Розвиток команди. Узгодження основних правил поведінки в команді. Он-лайн скрам-дошка Trello.
  6. Вебінар 6. Розвиток команди. Святкування успіхів.

Навчання триватиме впродовж серпня 2020 року.

По завершенню курсу маємо надію, що п.Оксана проведене он-лайн навчання з теми «Фасилітаційне лідерство» для педагогів нашого  опорного закладу😊.

Марія Ліскевич – Карпа, директорка опорного закладу

 

 

(Загальна кількість переглядів - 54)