Про організоване завершення 2019 – 2020 нр та зарахування до закладу загальної середньої освіти

НАКАЗ

 

03.04.2020                                                                                                                              №

смт Івано – Франкове

 

   Про організоване завершення 2019 – 2020 навчального року та зарахування до закладу загальної середньої освіти

 

На виконання статті 26 Закону України «Про освіту», статтей 9, 10, 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від № 1/9-182 від 31 березня 2020 року «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року, рішення педагогічної ради опорного закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради Львівської області» від 03.04.2020 №5,  з метою організованого завершення 2019 – 2020 навчального року

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Закінчити освітній процес у закладі освіти не пізніше 1 липня 2020 року.

 

2.Педагогічним працівникам опорного закладу:

2.1.Вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета відповідно до інваріантної складової освітньої програми, а також інтегрованих курсів, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять згідно варіативної складової освітньої програми опорного закладу;

2.2.Навчальний матеріал освоювати з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину, а також за рахунок ущільнення вивчення відповідного матеріалу після завершення карантину проведенням уроків узагальнення вивченого, під час яких вивчити питання результативності та якості самостійно вивченого учнями навчального матеріалу, або  організацією повторення окремих тем на початку наступного, 2020 – 2021, навчального року.

 

3.Адміністрації опорного закладу:

3.1.Забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема:

3.1.1.В установленому порядку перевести учнів 1-8-х, 10-х класів, до наступних класів;

3.1.2. Видати свідоцтва досягнень (табелі) учням закладу освіти;

3.2.2.Видати документи про освіту випускникам закладу освіти;

3.2.3.З метою дотримання протиепідеміологічних вимог організувати прийом документів, необхідних для зарахування здобувачів освіти на навчання в заклад освіти, відрахування здобувачів освіти з закладу освіти, переведення на навчання до іншого класу, після припинення карантину, або під час карантину подавати документи та/або їх копії електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису.

 

4.Сташко В.В., заступнику директора з навчально – виховної роботи:

4.1.Організувати зарахування учнів для здобуття початкової освіти до закладу освіти відповідно до вимог чинного законодавства, статті 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

4.2.Вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння здобувачами освіти, які навчаються на індивідуальній формі навчання, змісту кожного навчального предмета;

4.3.Забезпечити освоєння навчального матеріалу здобувачами освіти, які навчаються на індивідуальній формі навчання,  шляхом використання учителями технологій дистанційного навчання під час карантину, а також за рахунок ущільнення вивчення відповідного матеріалу після завершення карантину з організацією повторення окремих тем на початку наступного, 2020 – 2021, навчального року;

4.4.Вжити заходів щодо виконання посадових обов’язків класними керівниками 1-4-х класів в умовах дистанційного навчання, а саме:

– забезпечення класними керівниками зворотнього зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу ввіреного йому класу;

– інформування здобувачів освіти та їх батьків щодо організації безпечних умов перебування дітей вдома під час карантину, ОП та БЖД, проведення дистанційних профілактичних бесід щодо дотримання умов карантинних заходів здобувачами освіти;

– надання дистанційних консультацій щодо визначних дат та подій у житті держави, краю, селища і т.д.;

4.5.Вжити заходів щодо додержання учителями вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями 1-4-х класів змісту кожного навчального предмета відповідно до інваріантної складової освітньої програми, а також інтегрованих курсів, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять згідно варіативної складової освітньої програми опорного закладу;

4.6..Забезпечувати контроль за виконанням учителями індивідуальних планів роботи у режимі дистанційного навчання на час проведення карантинних заходів з 16.03.2020 року до завершення карантину;

4.7.Забезпечувати обмін досвідом між учителями щодо форм і методів проведення дистанційного навчання на базі освітніх он-лайн платформ; участь у професійних вебінарах, он-лайн конференціях, віртуальних практичних семінарах тощо;

4.8.Інформувати учителів щодо новин перебігу освітнього процесу.

 

5.Дацко – Онищак О.С., заступнику директора з навчально – виховної роботи:

5.1. Вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння здобувачами освіти, які навчаються на інклюзивній формі навчання, змісту кожного навчального предмета;

5.2. Забезпечити освоєння навчального матеріалу здобувачами освіти, які навчаються на інклюзивній формі навчання,  шляхом використання учителями технологій дистанційного навчання під час карантину, а також за рахунок ущільнення вивчення відповідного матеріалу після завершення карантину з організацією повторення окремих тем на початку наступного, 2020 – 2021, навчального року.

 

6.Шаблінському І.М., заступнику директора з навчально – виховної роботи:

6.1.Вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями навчального змісту програм гурткової роботи;

6.2.Навчальний матеріал гурткової роботи освоювати з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину, а також за рахунок ущільнення вивчення відповідного матеріалу після завершення карантину;

6.3.Вжити заходів щодо виконання посадових обов’язків класними керівниками 5-11-х класів в умовах дистанційного навчання, а саме:

– забезпечення класними керівниками зворотнього зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу ввіреного йому класу;

– інформування здобувачів освіти та їх батьків щодо організації безпечних умов перебування дітей вдома під час карантину, ОП та БЖД, проведення дистанційних профілактичних бесід щодо дотримання умов карантинних заходів здобувачами освіти;

– надання дистанційних консультацій щодо визначних дат та подій у житті держави, краю, селища і т.д.

6.4. Вжити заходів щодо виконання посадових обов’язків педагога – організатора, соціального педагога, шкільного психолога, бібліотекаря.

 

7.Михайлишин О.З., заступнику директора з навчально – виховної роботи:

7.1.Вжити заходів щодо додержання учителями вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями 5-11-х класів змісту кожного навчального предмета відповідно до інваріантної складової освітньої програми, а також інтегрованих курсів, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять згідно варіативної складової освітньої програми опорного закладу;

7.2.Забезпечувати контроль за виконанням учителями – предметниками індивідуальних планів роботи у режимі дистанційного навчання на час проведення карантинних заходів з 16.03.2020 року до завершення карантину;

7.3.Забезпечувати обмін досвідом між учителями щодо форм і методів проведення дистанційного навчання на базі освітніх он-лайн платформ; участь у професійних вебінарах, он-лайн конференціях, віртуальних практичних семінарах тощо;

7.4.Інформувати учителів щодо новин перебігу освітнього процесу.

 

8.Ошовській М.П., секретарю директора:

7.1.Документи та /або їх копії, подані електронною поштою у сканованій формі, реєструвати окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата.

 

9.Даний наказ довести до відома учасників освітнього процесу через шкільний веб – сайт.

До 07.04.2020,

Шаблінський І.М., заступник директора з навчально – виховної роботи

 

10.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор опорного закладу                    М.Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

І.Шаблінський

В.Сташко

О.Михайлишин

О.Дацко – Онищак

(Загальна кількість переглядів - 677)