Про підсумки роботи з обдарованими дітьми за І семестр 2019 – 2020н. р.

НАКАЗ
03.01.2020            №11
смт Івано – Франкове
Про підсумки роботи з
обдарованими дітьми
за І семестр 2019 – 2020н. р.
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р. №305, згідно плану роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань у школі була спланована та проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному та обласному рівнях.
Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.
Педагогічний колектив опорного закладу упродовж І семестру  проводив цілеспрямовану роботу по розвитку в учнів інтересу до знань, формування творчої особистості;     використанню інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій;      вихованню компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві;     поєднанню всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;     формуванню в учнів стійких мотиваційних установок і  застосування набутих знань про здоровий спосіб життя та системи підтримки здоров’я;     організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;    впровадженню принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей.
Інтелектуально розвинена дитина сьогодні повинна мати не тільки високий коефіцієнт розумового розвитку. Ці якості не можуть гарантувати успіх в особистому та професійному житті. Останнім часом неабиякого значення набувають інші здібності: комунікативні навички, соціальна адаптованість, особистісні компетенції. В опорному закладі «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської РДА, Львівської області»  продовжив свою роботу інтелектуальний клуб «Ерудит», який дає можливості застосовувати здобуті знання в нестандартній ситуації. Саме участь в організації й проведенні ігор дає учням шанс виявити вміння планувати особисту діяльність і діяльність інших, розвивати навички спілкування, лідерські здібності. Роботу клубу курують вчителі: Ліскевич-Карпа М.Р. (вчитель зарубіжної літератури, директор опорного закладу), Михайлишин О.З. (вчитель біології, заступник директора опорного закладу), Ларкіна Л.І. (вчитель фізики та астрономії, керівник групи), Тлуста О.П. (Вчитель української мови і літератури), Ігнатюк І.Р. (вчитель математики), Підляська З.Б. (вчитель історії) та Окулова Оксана Володимирівна (вчитель хімії).
За тематичною спрямованістю клуб «Ерудит» можна віднести до світоглядного клубу і частково культурологічного. Одним із завдань інтелектуального клубу є забезпечення практичної спрямованості змісту освіти, саморозвиток і самовизначення здібних та інтелектуально обдарованих дітей. Метою є виявлення та розвиток обдарованих дітей; розширення світогляду та академічних знань учнів; формування лідерських здібностей. Вчителі, учасники творчої групи, разом із своїми вихованцями ставили акцент на формуванні культури мовлення та поведінки, художньо-етичних смаків. Протягом півріччя учні активно брали участь у засіданнях клубу, розробляли завдання для першого етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін, керівник клубу Ларкіна Л.І..
Після проведення І, ІІ етапів предметних олімпіад з базових дисциплін відбулося друге засідання клубу. Вчителі провели моніторингове відстеження рівня інтелектуальних досягнень учнів в олімпіадах.  Клуб поповнився новими учасниками.
На наступному засіданні у лютому планується ознайомити учнів з різними видами інтелектуальних ігор та їх правилами, здійснити вибір гри та підготовку сценарію.
 У підлітковому віці діти найбільше схильні до об’єднань за інтересами, до діяльності, яка має більш нерегламентований характер. Тому  для дітей більше підійде робота у клубному об’єднанні. Відвідування клубу не може бути обов’язковим. Проте клуб має свій актив, навколо якого гуртуються ті, хто проводять у клубі стільки часу, скільки можуть.
Метою є виявлення та розвиток інтелектуальної обдарованості, розширення світогляду та академічних знань учнів, формування світоглядних цінностей, навичок самоосвіти; розвиток організаторської та лідерської обдарованості у старших підлітків та молоді; виховання морально-вольових якостей; організація альтернативних форм проведення змістовного дозвілля.
 Програма навчання у клубі розрахована на два роки і має циклічний характер. Клуб працює за напрямками: розвиток пізнавальної активності, як основи інтелектуального розвитку; інтелектуальні ігри;  інтелектуальна творчість.
Як було зазначено, згідно з річним планом роботи школи на 2019-2020 навчальний рік, одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу стало виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього завдання були проведені такі заходи: перегляд та поновлення шкільного банку обдарованих дітей; створені порт фоліо обдарованих дітей.
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у школі було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в умовах достатньої організації та відповідно графіка. З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, в другому  етапі взяло участь 28 учнів, що становить 10,3% від загальної кількості учнів 6-11 класів. Аналіз робіт учасників ІІ етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має глибокі знання з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки.
Слід відмітити окремих учнів, які досягнули найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
   З англійської мови стали переможцями:  Драбчук Соломія (8А) – ІІІ місце,  вчитель Параняк Л.М.;  Плесак Софія (9В) – ІІІ місце,  вчитель Лозинський В.М.,  Вовк Вікторія (10Б) – ІІІ місце, вчитель Параняк Л.М.; з біології стали переможцями: Драбчук Соломія (8А) – ІІІ місце,  вчитель Ольшанська О.Р.;з хімії  стали переможцями: Гнидик Олександра (7Б) – ІІІ місце,  вчитель Окулова О.В., Лагно Костянтин (10Б) – ІІІ місце, вчитель Окулова О.В.; з основ християнської етики стали переможцями: Плесак Софія (9В) – ІІІ місце,  вчитель Юзишин М.М., Великопольська Юліана (8Б) – ІІІ місце,  вчитель Юзишин М.М., Слобода Кароліна (10) – ІІІ місце,  вчитель Юзишин М.М.; з  трудового навчання стали переможцями: Візняк Віктор (8Б) – ІІ місце, вчитель Ковалик В.І.; з історії стали переможцями: Лазурко Анастасія (8А) – ІІ місце, вчитель Дацко О.С.; Параняк Андрій (10А) – ІІІ місце, вчитель Підляська З.Б.; Парандій Олеся (11) – ІІІ місце, вчитель Підляська З.Б.;  з фізики стали переможцями:Лагно Костянтин (10Б) – ІІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І.; з екології стали переможцями: Вовк Вікторія (10Б) – ІІ місце, вчитель Тиховська Д.І.; з астрономії  стали переможцями:Плесак Назарій (11) – ІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І., Лагно Костянтин (10Б) – ІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І., з правознавства став переможцем Лагно Костянтин (10Б) – ІІІ місце, вчитель Довбій М.І.
Протягом першого семестру учні були активними учасниками шкільних, районних акцій, екологічних уроків, конкурсів.
            Дев’ятого листопада – День української писемності та мови:  учні і педагоги опорного закладу відзначили цьогорічне свято. Цей особливий святковий день педагоги-словесники та учні приурочують рідному слову «Мова народу твориться колективно, беруть участь у цьому великому процесі і сивий людський досвід, і закохана юність, і бурхлива дитяча уява…»(О.Гончар). Урок української мови філологи провели за єдиною метою висловлювання «Мова-жива душа народу». У класах пройшли мовні вікторини, конкурси, презентації (провели учителі: Кубішин О.І.,Борис З.С.,Мороз Т.О.,Марціняк Н.Р., Волошин Н.М.,Пиріг Л.М., Тлуста О.П., Виздрик І.П.). Через художнє слово, фарби, сучасні інформаційні технології учні передавали красу, мелодію,вагомість і значимість рідного слова.
Учні 8-10 класів разом з учителями долучитись до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності «Від бересту-до «цифри»-під такою назвою диктант об’єднав всіх охочих, хто виявив бажання перевірити набуті знання й уміня практично,відчути прогалини в базових знаннях з української мови.
А зміст диктанту, справді,глибокий,пізнавальний і емоційний. Українська національна мова, поєдуючи минуле із сучасним і сучасне з прийдешнім, є ніщо інше як скарбниця духовності народу, його історична пам’ять.
10 жовтня 2019 року в еколого-просвітницькому центрі Яворівського НПП для учнів 10-тих класів відбувся екологічний урок «Біорізноманіття. Унікальність природи Розточчя».  Мета уроку: ознайомити учнів з природоохоронним законодавством України та основними напрямками збереження різноманітності організмів; розширити знання про охорону природи, природоохоронні території; розвивати логічне мислення учнів і вміння передбачувати можливі наслідки впливу людини на біосферу.
Старшокласникам був запропонований перегляд відеоролика «Чому біорізноманіття настільки важливе»; мозковий штурм «Як природа забезпечує фундамент для нашої економіки і суспільства»; круглий стіл  «Дарунки природи»; доповідь на тему «Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Унікальність природи Розточчя». Урок для учнів 10-тих класів підготували працівники Яворівського НПП (Лазурко М.С. ;Стельмах C.М. ; Глова М.М.) та вчителі предметники опорного закладу Тиховська Д.І. ; Нечай М.І.
Учні опорного закладу брали участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського, який  проводився у Львівському  національному університеті імені Івана Франка. Учні опорного закладу є щорічними учасниками цього конкурсу. Проект «Дифракція в кристалах»  поєднав хімію та фізику, теоретичні дослідження та практичний експеримент. Учні вирощували оптичні кристали з розчинів солей, склали прилад для їх дослідження, вивчали дифракцію кристалів, висували гіпотези щодо їх властивостей та можливих галузей застосування (керівники Ларкіна Л.І., Окулова О.В.). Роботу представив учень (тоді ще 10 класу) Плесак Назарій. Дослідницька діяльність переорієнтовує учнів з теоретичного здобування знань на практичний та науково – пошуковий, що одночасно підвищує мотиваційну складову та допомагає встановити певну комплексність в освітньому процесі, формує наукове бачення природи, розуміння сучасних технологій, а також здатність застосовувати набуті знання та вміння в практичній діяльності. За підсумками конкурсу вийшов друком збірник учнівських наукових тез Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського.
Уміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично її оцінювати; визначати проблеми та креативно їх розв’язувати, застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, активно діяти, не боятися помилок, навчатися самостійно безумовно знадобляться нашим випускникам у їх подальшому навчанні та професійній діяльності.
            П’ятого листопада у м. Дрогобич відбулась XII Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція «Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття», яка проходила у приміщенні біолого-природничого факультету державного педагогічного університету імені Івана Франка. Свою роботу на тему «Загибель земноводних на автошляхах: причини , сучасний стан проблеми та способи її вирішення» представила учениця 10Б класу Вікторія Вовк (керівник вчитель біології Тиховська Д.І.). Дана тема – це спільний проект науковців ПЗ «Розточчя”, кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка та школярів опорного закладу “Івано-Франківська ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка». Метою роботи у цьому проекті було: ознайомити шкільну молодь з проблемою загибелі тварин на дорогах , зокрема земноводних; встановити найбільш важливі фактори, які впивають на міграційну активність земноводних; визначити календарний параметр, коли можна на автошляхах встановити тимчасові інформаційні знаки , які дозволять водіям обмежити швидкість і бути більш уважному на дорозі.
В ході реалізації обласного молодіжного проекту «Ідея змінює країну» 20 листопада 2019 року в опорному закладі працівниками відділу молодіжної політики Львівської ОДА було проведено тренінг для шкільної молоді (9 – 11 класи). Проект скерований на молодіжну аудиторію, оскільки молодь нині формує тренди і прогресивний напрям розвитку суспільства, генерує ідеї, які змінюють світ. Так вважає більша частина українського суспільства, адже внесок української молоді у зміни, що відбуваються в державі, важко переоцінити. Україна переживає справжній бум молодіжних ініціатив, громадських рухів, культурних заходів, стартапів та бізнесових ідей. Усе це стало можливим завдяки активній позиції нашого молодого покоління, його природній адаптації до актуальних світових процесів.
Мета – сформувати у молодіжному середовищі високу громадську свідомість, активізувати молодих людей Львівщини, розвинути суспільно-активне молоде покоління у районах та містах області.
Кожного року учні нашої школи беруть участь у міжнародному конкурсі «Бобер». І цього року «Бобреня» не пройшов повз. Учні разом із учителем інформатики Волошин Зоряною Михайлівною занурились у різноманітні завдання конкурсу, завдяки якому підвищили свої знання з інформатики та комп’ютерної грамотності.
Задачі, запропоновані на конкурс були розроблені кращими викладачами інформатики з усього світу, та спрямовані на розвиток комп’ютерного мислення – вміння використовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології у різних галузях людської діяльності. Автори мають надію, що участь у конкурсі ще більше зацікавить дітей такою сучасною і багатогранною наукою, якою є інформатика. Завдання запропоновані учням були дуже цікавими, інтерактивними.
Учні нашої школи стали учасниками осіннього експерименту STEM – діяльність, що поєднує географію, математику, фізику, технології та дозволяє учням поринути в захоплюючий світ науки, що відбувався 23 вересня 2019 року (організували та провели вчителі Кропельницька О.В., Ларкіна Л.І., Окулова О.В.), проводили вимірювання та обчислення відносно віртуальної школи на екваторі та подали свої дані та результати на сайт конкурсу.
Медіаосвіта — частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні під словом «медіа» мають на увазі все: від друкованих видань, до цифрової інформації. Саме тому, в нашому опорному закладі введено факультативний курс для учнів 5-х класів  метою якого є:
допомогти  сформувати медіаімунітет особистості, який робить її здатною протистояти агресивному медіасередовищу, забезпечити психологічне благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміти  обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів;сприяти  розвитку критичного мислення як психологічного механізму медіаграмотності, що забезпечує свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа. Формувати здатність до медіатворчості для компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращувати якість міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах.
На медіаосвіті учні 5-А та 5-Б вмітимуть свідомо контролювати об’єми інформації та перевіряти її якість, застосовувати критичне мислення та тренувати стійкість до маніпуляцій.
Отже, упровадження курсу «медіаосвіта»  у нашому закладі є актуальним, так як сприяє стрімкому розвитку у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій, зумовлює потребу до швидкого сприйняття  великих обсягів інформації, володіння сучасними методами, засобами й технологіями переробки інформації.
Учениця 10Б класу  Вовк Вікторія   серед  учасників ІІ етапу Х Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка у 2019 – 2020 н.р посіла тртє місце, вчитель Тлуста О.П.
Учні опорного закладу брали участь у ХХ Міжнародному конкурсіз української мови  імені Петра Яцика. Переможцями стали учні Лазурко Анастасія (8А), вчитель Волошин Н.М., та Гнидик Олксандра (7Б) вчитель Кубішин О.І..
Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці.
Основою ефективності таких уроків-занять є чітке визначення мети і відповідне їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних предметів. Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних уроків полягає у тому, що вони можуть проводитись як одним учителем, який викладає предмети, що інтегруються, так і декількома. Через складність координації діяльності педагогів у другому випадку таких інтегровані уроків проводиться необґрунтовано мало, тому необхідно планувати їх заздалегідь всіма вчителями паралелі. У випадках, коли програмовий матеріал різних навчальних предметів дозволяє інтегрувати його в межах одного навчального дня, можуть організовуватися «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної навчально-виховної мети, досягнення конкретного результату.
Інтегрований урок українська мова – хімія у 8 – Б класі (учителі – Борис З.С., Окулова О.В.)
Мета: ознайомити дітей з фізичними властивостями кислот, узагальнити та систематизувати знання з теми «Головні члени речення», удосконалювати вміння граматичну основу, види підмета та присудка, визначати та конструювати речення різних типів, формувати пунктуаційну грамотність, вміння застосовувати знання у нестандартних ситуаціях, формувати навички індивідуальної роботи, роботи у парах та групах.
На уроці проведено фронтальне опитування для актуалізації опорних знань, евристична бесіда, лінгвістичний диктант, графічний диктант, робота з деформованим текстом (роздрукований текст склеїли у суцільну стрічку та зробили різні за формою розрізи, кожен отримав свою частинку, яку зібрали в текст на дошці. Текст містив всю інформацію про фізичні властивості кислот. Щоб закріпити новий матеріал, використали сенкан – метелик ( вірш на дев’ять рядків зі складовою структурою: 2–4–6–8–2–8–6–4–2. Графічно такий вірш справді нагадує метелика). Сенкан учні складали у парах.
Світ нероздільний і вивчати його цілісно набагато цікавіше – висновок учнів на етапі рефлексії. Активне навчання з залученістю усіх учнів за рахунок зацікавлення – кращий результат інтеграції.
У грудні місяці проходить традиційна акція Всеукраїнської екологічної ліги «Збережи ялинку». Мета акції – схилити громадян України відмовитися від передноворічного винищення хвойних дерев та показати шкідливі наслідки передноворічного вирубування хвойних дерев. Акція спрямована не тільки на попередження незаконної рубки сосен та ялин, а й на формування громадської думки про «ялинкову» проблему шляхом пропаганди заміни живих дерев на композиції з гілля. Створити відчуття свята, радісного очікування новорічного дива можна й без знищення дерев. Набагато цікавіше прикрашати соснові чи ялинові гілки, виготовляти традиційні українські «ялинки» – дідухи з колосків, калини, створювати новорічні композиції, які можуть стати гарним подарунком для рідних і друзів та прикрасять домівку, шкільну аудиторію чи робочий кабінет. Дана акція проводилась за сприяння адміністрації заповідника «Розточчя». Діти разом із  вчителями біології Ольшанською О.Р., Михайлишин О.З. та працівниками заповідника виготовили та прикрасили хвойні новорічні композиції, якими згодом прикрасили власні домівки замість зрубаних у лісі дерев.
Важливо відзначити, що на даний час учасники «Шкільного лісництва» опорного закладу «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської  райдержадміністрації Львівської області»  беруть активну участь в екомарафоні «Подаруй життя ялинці», який організував та проводить Яворівський НПП, поширюють тематичні інформаційні листівки, відвідують екобесіди,  майстер-класи, під керівництвом вчителя біології Тиховської Д.І..
Шкільне лісництво, як добровільне об’єднання шкільної молоді, створене  з метою здобуття учнями теоретичних і практичних знань з основ лісівництва, дослідницької роботи, екологічного виховання та організації змістовного дозвілля на базі лісництв лісогосподарських підприємств селища Івано-Франкове.
            Відповідно до вимог Нової української школи,  застосовуючи освітньо-виховну функцію природоохоронних установ та нові освітні стандарти, з метою впровадження «Зелених  уроків» і формування ключових компетентностей учнів Нової української школи, реалізовуючи наскрізні змістовні лінії навчальних програм у закладах освіти та природоохоронних структурах та враховуючи, успішну багаторічну  практику співпраціопорного закладу «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст ім Івана Франка» та заповідника «Розточчя» на території заповідника відбувся районний науково-практичний семінар вчителів географії на тему «Природоохоронна територія, як базова навчальна платформа Нової української школи» у формі інтелектуально-логічного квесту « Мандруємо природою Розточчя», проведеного  вчителем географії Завідією Н.Я. Гра була побудована на логічних загадках та завданнях, які включали розповідь про історію заповідника, флору та фауну розточанського краю із залученням роботи фітобару з лікарськими рослинами.  Педагоги, учасники семінару підвели підсумок та акцентували увагу , що такі заходи сприяють реалізації освітніх змістових наскрізних ліній: громадянської відповідальності, сталого розвитку та екологічної безпеки, здоров’язберігаючої та підприємницької діяльності і фінансової грамотності. Активною учнівською групою підтримки підготовки та реалізації в дію квесту стала команда учнів 9-А у складі  Кубішин Олени, Василишин Марії, Труліч Вікторії та Возняк Роксолани.
Важливе місце в навчально-виховному процесі займає спортивно-масова робота. 17.10. 2019 року в м. Яворів відбулися змагання з легкої атлетики серед шкіл  І –ІІІ ступенів між хлопцями і дівчатами. Учасниками змагань були й учні опорного закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка»:Лозинський Денис, Василина Павло, Бук Богдан, Смажевський Володимир,  Боянівський Назар, Аскеров Рустам, Дадак Мирон, Піцишин Ірина, Дадак Тетяна (11), Світлик Олег, Шавала Олена (10Б), Бахматюк Максим, Городна Олена (10А), Бонковський Максим, Олексів Христина (8В), Гес Анастасія, Бойко Ірина (8Б), Пенко Олена (8А), Лях Софія (7Б). Команда хлопців посіла ІІІ місце, команда дівчат посіла п’яте місце, вчитель Пучак М.І.. З метання м’яча Василина Павло (11 клас) посів третє місце, Аскеров Рустам (11) перше місце з бігу на дистанцію 1500 метрів, Городна Олена (10А) перше місце з бігу на дистанцію 800 метрів.  У районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» команда опорного закладу посіла сьоме місце, вчитель Фединяк І.Я.. У районних змаганнях «Козацькі забави», команда опорного закладу посіла друге місце, вчитель Пучак М.І..
У районних змаганнях «Туристичний зліт», з виду «туристична техніка» команда посіла п’яте місце.
В І семестрі 2019-2020 навчального року в опорному закладі створювались умови для реалізації творчих здібностей учнів. Педагогічні працівники та адміністрація школи проводили моніторингові дослідження у навчальній та виховній роботі. Визначався рейтинг учнів по класах, по школі, рейтинг класів.
Основою роботи з обдарованими дітьми стало реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створено сприятливі умови для реалізації потенціальних можливостей дітей.
            Враховуючи усе вище вказане, можна зробити висновок, що у опорному закладі склалась належна система роботи з обдарованими та здібними учнями. Відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного колективу у цьому напрямку.
         Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком,  слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А саме на:
– необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів з математики, географії, трудового навчання, ;
– відсутність учасників та переможців олімпіад та конкурсів-захистів, турнірів обласного, Всеукраїнського рівнів.
З метою забезпечення системного підходу до супроводження цілорічної особистісно – орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів у 2019-2020 навчальному році, виходячи з вищенаведеного,
НАКАЗУЮ:
1.Вважати роботу з обдарованими дітьми у І семестрі 2019-2020 навчального року задовільною.
2. Вчителям – предметникам
2.1Продовжити роботу з метою виявлення та розвитку творчого потенціалу та здібностей обдарованих учнів опорного закладу.
2.2 Залучати учнів до участі  Інтернет – олімпіадах.
2.3Розробити  заходи щодо підготовки учнів  до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах.
2.4Систематично оновлювати банк даних здібних, обдарованих учнів школи.
3. Керівникам методичних  комісій:
3.1Проаналізувати організацію участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, акціях, змаганнях.
До 20.01.2020
3.2Розглянути на чергових засіданнях питання щодо вироблення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів.
4.Винести усну подяку наступним вчителям за результативну роботу з обдарованими дітьми: вчителям Лозинському В.М., Юзишин М.М., Підляській З.Б., Ларкіній Л.І., Ковалику В.І., Білоус О.М., Параняк Л.М., Ольшанській О.Р., Дацко-Онищак О.С., Окуловій О.В., Тиховській Д.І, Кубішин О.І., Волошин З.М., Пучаку М.І., Волошин Н.М., Довбій М.І., Фединяку І.Я.
5.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.:
5.1.Постійно підвищувати фаховий рівень педагогів, що працюють з обдарованими учнями, шляхом проведення різноманітних семінарів, тренінгів.
5.2.Для підвищення інтересу до вивчення предметів використовувати можливості позакласної роботи на основі індивідуальної, групової та масової роботи з учнями.
5.3.Залучати школярів до науково-дослідницької роботи в Малій Академії Наук.
5.4.Питання організації роботи з обдарованими та здібними дітьми, стан та досвід організації позакласної роботи систематично розглядати на засіданнях педагогічної або методичної ради, шкільних предметно-методичних комісіях.
5.5.Продовжити здійснення персонального моніторингу результативності діяльності вчителів школи  щодо роботи з обдарованими та здібними учнями.
6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
7.Даний наказ довести до відома педагогічних працівників на виробничій нараді

Михайлишин О.З., заступник директора з навчально – виховної роботи
До 10.01.2020

Директор опорного закладу             М. Ліскевич – Карпа

З наказом ознайомлено:

Михайлишин О.З.

(Загальна кількість переглядів - 180)