Інтегрований урок українська мова – хімія

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці.

Основою ефективності таких уроків/занять є чітке визначення мети і відповідне їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних предметів. Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних уроків полягає у тому, що вони можуть проводитись як одним учителем, який викладає предмети, що інтегруються, так і декількома. Через складність координації діяльності педагогів у другому випадку таких інтегровані уроків проводиться необґрунтовано мало, тому необхідно планувати їх заздалегідь всіма вчителями паралелі. У випадках, коли програмовий матеріал різних навчальних предметів дозволяє інтегрувати його в межах одного навчального дня, можуть організовуватися «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної навчально-виховної мети, досягнення конкретного результату.

Інтегрований урок українська мова – хімія у 8 – Б класі (учителі – Борис З.С., Окулова О.В.)

Мета: ознайомити дітей з фізичними властивостями кислот, узагальнити та систематизувати знання з теми «Головні члени речення», удосконалювати вміння граматичну основу, види підмета та присудка, визначати та конструювати речення різних типів, формувати пунктуаційну грамотність, вміння застосовувати знання у нестандартних ситуаціях, формувати навички індивідуальної роботи, роботи у парах та групах.

На уроці проведено фронтальне опитування для актуалізації опорних знань, евристична бесіда, лінгвістичний диктант, графічний диктант, робота з деформованим текстом (роздрукований текст склеїли у суцільну стрічку та зробили різні за формою розрізи, кожен отримав свою частинку, яку зібрали в текст на дошці. Текст містив всю інформацію про фізичні властивості кислот. Щоб закріпити новий матеріал, використали сенкан – метелик ( вірш на дев’ять рядків зі складовою структурою: 2–4–6–8–2–8–6–4–2. Графічно такий вірш справді нагадує метелика). Сенкан учні складали у парах.

Кислоти – дуже небезпечні речовини і працювати з ним потрібнодуже обережно, усвідомлюючи небезпеку та відповідальність за свої дії. У групах учні склали твір про відповідальність, використовуючи матеріал уроку.

Світ нероздільний і вивчати його цілісно набагато цікавіше – висновок учнів на етапі рефлексії. Активне навчання з залученістю усіх учнів за рахунок зацікавлення – кращий результат інтеграції.

(Загальна кількість переглядів - 78)