Звіт директора 2019. Протокол звітування

Протокол   Звіт

 

ПРОТОКОЛ

звітування директора опорного закладу «Івано-Франківська ЗОШ  І-ІІІ ступенів

імені Івана Франка Яворівської районної ради Львівської області»

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 14.06.2019р.

 

ПРИСУТНІ: 47 чол.

 

 • представники педагогічного колективу
 • представники громадськості
 • батьки
 • учні

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Звітування директора школи М.Р.Ліскевич-Карпи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріальної інфраструктури школи, залучення додаткових джерел фінансування та їх використання, ужиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.
 2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості.
 3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету та результатами звіту керівника.

 

Вибори голови та секретаря конференції.

 

Пропозиція: головою конференції обрати голову профспілки опорного закладу – Нечай М.І., секретарем – вчителя початкових класів – Занік Т.В.

 

Результати голосування: одностайно

 

Слухали:

Нечай М.І. голову зборів, яка повідомила присутнім про необхідність обрання лічильної ккомісії.

 

Було запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

 • Волошин З.М. – представник педагогічноо колективу;
 • Гаряча Л.В. – представник батьківської громадськості;
 • Георгішенко Л. – представник учнівського колективу.

 

Голосували:

«ЗА» – 47 осіб; «ПРОТИ» – 0 осіб; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 осіб.

 

Ухвалили:

Згідно результатів голосування обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Волошин З. М., Гарячу Л.В., Георгішенко Л.

 

Розподілити обов’язки таким чином:

Голова лічильної комісії – Волошин З.М. – вчитель інформатики

Члени комісії : Гаряча Л.В., Георішенко Л.

 

 

1.Слухали звіт директора школи М.Р.Ліскевич-Карпа – директора школи, в якому вона проаналізувала свою діяльність в 2018-2019 навчальному році в контексті роботи школи.

 

Було проінформовано про:

 • Організацію освітнього процесу в опорному закладі.
 • Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами.
 • Методичну роботу.
 • Організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
 • Рівень навчальних досягнень учнів школи (якість знань).
 • Роботу з обдарованими дітьми.
 • Соціальний захист дітей.
 • Охорону праці у школі.
 • Наявність матеріально-технічної бази.
 • Матеріальну інфраструктуру.
 • Завдання на наступний 2019-2020 навчальний рік.

(Звіт додається)

 

2.Виступив : Салабай В.В. , директор КП «Благоустрій-Янів», який обурений відірваністю батьків від проблем школи. Про те , що необхідно боротися за душі дітей, за їх моральні цінності. Вважає звіт директора та його роботу «задовільною».

 

3.Слухали: голову конференції  Нечай М.І., яка підвела підсумки звітування і запропонувала взяти участь у таємному голосуванні.

 

Виступила: Волошин З.М., олова лічильної комісії, яка повідомила присутніх про результати голосування.

 

Результати таємного голосування

( за кількістю зданих бюлетенів)

 

У голосуванні взяли участь – 47 осіб

 

Визначили роботу директора школи:

 • задовільною – 11 осіб
 • задовільною з моральним заохоченням – 6 осіб
 • задовільною з матеріальним заохоченням – 23 осіб
 • незадовільною 7 осіб

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Визнати роботу директора школи М.Р.Ліскевич-Карпи, задовільною.
 2. Довести рішення загальних зборів до відома відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації.

 

Голова зборів:                           Нечай М.І.

Секретар:                                   Занік Т.В.

 

 

Звіт директора 2019

 

 

(Загальна кількість переглядів - 1 165)