Про проведення звітів і виборів та підготовку до XX  районної звітно – виборної конференції

Про проведення звітів і виборів
у первинних профспілкових організаціях
Яворівської районної організації профспілки
працівників освіти і науки України та підготовку до
XX  районної звітно – виборної конференції.

 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови ради «Про підготовку до звітно-виборної кампанії у первинних організаціях Яворівської районної організації профспілки» та у зв’язку із закінченням повноважень первинних профспілкових організацій закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти Яворівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, обраних у 2014 році і на виконання постанов пленуму Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України № Пл-7-1 від 14.03.2019 року «Про виклики, проблемні питання та шляхи вдосконалення роботи Профспілки, їх організаційних ланок щодо реалізації статутних завдань у ході звітно-виборної кампанії 2019-2020 років», постанови ради Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України «Про проведення звітів і виборів в організаційних ланках обласної організації профспілки працівників освіти і науки України та підготовку до ХХ обласної звітно-виборної конференції профспілки» №Р-10 від 09.04.2019 року, керуючись Статутом Профспілки працівників освіти і науки України та з метою організованого проведення звітно-виборної кампанії у всіх первинних організаціях профспілки району,

 

Рада Яворівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ :

 1. З метою виконання статутних норм провести в усіх первинних профспілкових організаціях Яворівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України у 2019 році звітно-виборну кампанію.
 2. Встановити наступні терміни
  • звітно-виборні збори у первинних профспілкових організаціях закладів освіти району протягом IV кварталу 2019 року;
  • ХХ звітно-виборну конференцію Яворівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України у І кварталу 2020 року;
  • визначити порядок денний ХХ звітно-виборної конференції Яворівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України на засіданні районної ради профспілки після завершення звітів і виборів в усіх первинних профспілкових організаціях закладів освіти району.
 3. Президії районної організації профспілки:
  • до 01.06.2019 року забезпечити первинні профспілкові організації закладів освіти необхідними нормативно-методичними документами і матеріалами щодо проведення звітно-виборної кампанії;
  • забезпечити контроль за дотриманням статутних вимог до організації звітів і виборів, організувати участь у роботі зборів членів президії районної організації профспілки.
 4. Районній організації профспілки, первинним організаціям:
  • під час підготовки та проведення звітів і виборів керуватися Статутом Профспілки зі змінами та доповненнями відповідно до постанови VII Пленуму ЦК Профспілки від 14.03.2019 року, Інструкцією та методичними рекомендаціями щодо проведення звітів і виборів у Профспілці працівників освіти і науки України, затвердженої постановою президії ЦК Профспілки 20.03.2019,

№П-21-1;

 • до 01 вересня 2019 року районній організації профспілки розробити та затвердити графік проведення звітно-виборних зборів у первинних профорганізаціях;
 • обговорити проекти основних документів зборів, конференції, Положення про районну організацію профспілки та внести зміни та доповнення до них.
 • заслухати звіти про роботу виборних профспілкових органів закладів освіти, обрати делегатів на районну звітно-виборну конференцію профспілки працівників освіти і науки за нормами представництва, визначених районною радою профспілки ( 1 делегат від 50 членів профспілки);
 • розробити заходи на виконання критичних зауважень та пропозицій, висловлених під час звітів і виборів у первинних профспілкових організаціях району;
 1. Відповідно до статей 47.1-3, 59, 60, Статуту профспілки обрати:
  • в первинних профспілкових організаціях – профспілкові комітети, профорганізаторів, ревізійні комісії, делегатів на районну конференцію профспілки і делегувати до складу районної ради своїх представників;
  • в районній організації профспілки – раду, президію, ревізійну комісію, делегатів на обласну звітно-виборну конференцію профспілки та делегувати до складу обласної ради своїх представників відповідно до норми представництва.
 2. До 10.09.2019 року розробити робочий план з питань підготовки та проведення звітно-виборних зборів та XX звітно-виборної конференції Яворівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України.
 3. Розглянути хід та підсумки звітно-виборної кампанії на засіданнях президії ради профспілки.
 4. Висвітлювати хід проведення звітно-виборних зборів, конференції у засобах масової інформації, на web – сторінці сайту відділу освіти.
 5. На підставі звітів первинних профспілкових організацій забезпечити складання зведеного звіту районній організації профспілки за формою, встановленою Федерацією Профспілок України.
 6. Забезпечити належне оформлення та зберігання документів звітно-виборних зборів та конференції.
 7. Контроль за виконанням постанови покласти на президію, заступника голови, комісію з питань організаційної роботи та комісію з питань інформаційного забезпечення районної організації профспілки.

 

 

Голова ради районної організації профспілки працівників освіти і науки України                                                     Ярослава Кобиця

(Загальна кількість переглядів - 156)