Командно – екологічна гра “Keep Cool”

Командно – екологічна гра
“Keep Cool” (Не гарячкуйте!).
Учасники гри – педагоги опорного закладу!

Наша школа – учасник проекту КЗ ЛОР «ЛОІППО»
«Професійний розвиток педагогічних працівників опорних закладів та їх філій»

Протягом часу участі у проекті учителями – тренерами були використані різноманітні форми методичної роботи з педагогами, а саме:
семінари – тренінги
засідання «круглого столу»
фасилітаційні сесії
сесії у форматі «світового кафе»
калейдоскоп педагогічних ідей.

Однак сьогодні пропонуємо Вашій увазі форму роботи, яка викликала найбільший резонанс серед педагогів та учнів опорного закладу.

Це командно – екологічна гра
“Keep Cool” (Не гарячкуйте!),
яка є інструментом реалізації усіх чотирьох наскрізних змістових ліній:
• громадянська відповідальність;
• здоров’я і безпека;
• екологічна безпека і сталий розвиток;
• підприємливість і фінансова грамотність.

Настільна гра пов’язана із розвитком логічного, економічного мислення та дипломатичних навичок, навчає працювати у команді, формує почуття відповідальності за прийняте рішення.

Чому ми робимо акцент саме на командно – екологічній грі як формі методичної роботи?
Результат якісно проведеної методичної роботи з учителями – високий рівень сформованості компетентностей у їх учнів.
Командно – екологічна гра як форма методичної роботи стає особливим елементом у системі активних методів навчання та позакласної роботи з учнями,
 сприяє розвитку пізнавальної активності учнів,
 вчить аналізувати, порівнювати, мислити,
 стимулює і розвиває кмітливість, увагу, пам’ять, спостережливість,
 сприяє формуванню таких ключових компетентностей випускника НУШ, як:
 компетентність в природничих науках і технологіях
 соціальні і громадянські компетентності
 підприємливість
 екологічна грамотність і здорове життя
 загальнокультурна грамотність

Гра “Keep Cool” є одним з різновидів неформальмальної освіти, але активно запроваджується в освітній процес НУШ.
Сертифікований тренер, вчитель географії Наталія Завідія успішно провела семінар – тренінг з педагогами опорного закладу з елементами командно – екологічної гри “Keep Cool” (Не гарячкуйте!).
Набуті уміння з використанням даної гри педагоги закладу будуть використовувати у роботі з учнями та батьками.

Ольга Михайлишин,
заступник директор з навчально – виховної роботи.

(Загальна кількість переглядів - 160)