Про виконання навчальних планів та  програм у 1-4 класах за І семестр 2018-2019 н р

Наказ

 

27.12.2018                                                                                                                     №01-05/265

 

   Про виконання навчальних планів та  програм у 1-4 класах за І семестр 2018-2019 н р

 

Основним джерелом змісту освіти на державному рівні є такі документи: навчальний план школи, освітні стандарти, предметні програми, підручники, в яких значною мірою реалізуються основні ідеї та положення Національної доктрини щодо повнішого врахування кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, гуманізації та національної спрямованості змісту навчально-виховного процесу, відповідності національної освіти світовим критеріям тощо. Разом з тим навчальні плани зорієнтовані на поступове реформування змісту освіти, враховують реальний стан навчально-методичного забезпечення.

Навчальна програма — це документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожною навчального предмета, умінь і навичок, які підлягають засвоєнню, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.

Програма складається з таких розділів:

  • пояснювальна записка, де викладено цілі навчання з даного предмета, ознаки процесу;
  • зміст навчального матеріалу, поділений на розділи і теми із зазначеною кількістю годин на кожну;
  • обсяг знань, умінь, навичок з даного предмета для учнів кожного класу;
  • перелік унаочнень і літератури для учнів, методичної літератури для вчителів;
  • критерії оцінювання знань, умінь, навичок щодо кожного з видів роботи.

За час І семестру навчального року контроль проводився в три етапи (попередній, постійний, підсумковий) за таким планом:

  • готовність календарних планів (1-й тиждень вересня місяця);
  • погодження програмового матеріалу згідно з календарними планами;
  • облік пропущених і замінених уроків учителями;
  • проведення контрольних і тематичних робіт;
  • виконання навчальних програм за записами в класних журналах

Свою діяльність учителі початкової школи впродовж І семестру навчального року спрямували на пошук наукових новинок та створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів, та засобів навчання та виховання учнів, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

 

Перевірка засвідчила, що учителі початкових класів вичитали години згідно плану. Аналіз результатів внутрішкільного контролю дає підстави констатувати, що вчителі виконують свої професійні обов’язки, чітко дотримуються правил внутрішкільного трудового розпорядку, виконують всі розпорядження адміністрації в зазначені терміни.

Заступником з навчально-виховної роботи  Сташко В.В. було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів. Учителі виконали практичний мінімум тематичних та перевірних письмових робіт.

 

У 1-А, 1-Б, 1-В класах (кл.керівники Кульчицька О.Р., Косач І.В., Яремин С.А).

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з української мови у 1-их класах становить 85 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 1а – 78 год., 1б – 80год., 1в – 78 год.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з української мови (інтегрований курс) у 1-их класах становить 35 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 1а – 31 год., 1б – 33год., 1в – 31 год.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з математики у 1- х класах становить 70 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 1а – 63 год., 1б – 63год., 1в – 62 год.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з «Я досліджую світ» у 1-их класах становить 85 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 1а – 78 год., 1б – 79год., 1в – 79 год.

Англійську мову читають у 1-А класі – Ганачівська У.М., 1-Б класі – Ганачівська У.М., 1-В класі – Дмитрук О.М.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з англійської мови у 1-их класах становить 35 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 1а – 32 год., 1б – 31год., 1в – 29 год.

Перевірних робіт програмою не передбачено. Оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться у свідоцтвах досягнень згідно наказу МОН України від 20.08.2018 №924.

 

У 2-А, 2-Б, 2-В класах класах (кл.керівники Гоч О.Й., Ткачик М.С., Онипко Л.А.).

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з української мови  у 2-их класах становить 119 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 2а – 62 год., 2б – 63 год., 2в – 63год.

Виконано – по 2 диктанти, 1 списування тексту, 1 перевірка мовних знань і вмінь.

Оцінювання навчальних досягнень учнів вербальне.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з літературного читання  у 2-их класах становить 119 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 2а – 62 год., 2б – 63 год., 2в – 65год.

Виконано – 2 аудіювання, 1 усний переказ прочитаного твору, 1 навичка читання вголос. Оцінювання навчальних досягнень учнів вербальне.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з математики у 2-их класах становить 136 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 2а – 62 год., 2б – 652год.. 2в – 63год. Виконано – 4  тематичні контрольні роботи;

Англійську мову читають у 2-А класі – Кобиця Х.Є., 2-Б класі – Кобиця Х.Є., 2-В класі – Ганачівська У.М..

 

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з англійської мови у 2-их класах становить 70 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 2а – 31 год., 2б – 31 год., 2в – 31 год.

Оцінювання навчальних досягнень учнів вербальне.

 

У 3-А,3-Б, 3-В класах (кл.керівники Кухар І.І., Занік Т.В., Вельган Н.Д. ).

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з української мови  у 3-их класах становить 119 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 3а – 62 год., 3б – 63 год., 3в – 63 год..

Виконано – 1 діалог, 1 письмовий переказ, 1 перевірка мовних знань письмова, 1 диктант, 1 списування.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з літературного читання у 3-их класах становить 119 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 3а – 63 год., 3б – 63 год., 3в – 63год.. Виконано – 1аудіювання, перевірка навичок читання вголос – 1, читання мовчки – 1, усний переказ тексту – 1.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з математики у 3-их класах становить 136 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 3а – 62 год., 3б – 63 год., 3в – 63год..

Виконано – 4 контрольні роботи.

Англійську мову читають у 3-А класі – Кобиця Х.Є., 3-Б класі – Дмитрук О.М., 3-В класі – Самотея Н.А..

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з англійської мови  у 3-их класах становить 70 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 3а – 32 год., 3б – 31 год., 3в – 31год..

Виконано: аудіювання – 1, робота з текстом – 1, перевірка мовних знань – 1, граматика – 1.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-их класів із предметів інваріативної складової виставляється згідно критеріїв оцінювання.

 

4-А, 4-Б, 4-В класи (кл.керівники Самотій О.Б., Острокостова Л.В., Яхницька М.П.).

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з української мови  у 4-их класах становить 119 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 4а – 63 год., 4б – 63 год., 4в – 62год..

Виконано: диктант – 1, списування – 1, письмовий переказ – 1,  перевірка мовних знань – 1, діалог – 1.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з літературного читання  у 4-их класах становить 119 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 4а – 63 год., 4б – 63 год., 4в – 62год.  Виконано –  аудіювання – 1, читання вголос – 1, читання мовчки – 1, усний переказ тексту – 1.

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з математики у 4-их класах становить 136 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 4а – 64 год., 4б – 64 год., 4в – 62год.. Виконано: контрольні роботи – 4.

Англійську мову читають у 4-А класі – Кобиця Х.Є., 4-Б класі – Самотея Н.А.,  4-В класі – Ганачівська У.М..

Кількість годин за програмою на 2018 – 2019 н.р. з англійської мови  у 4-их класах становить 70 год., станом на 29.12.2018 вичитано у 4а – 31 год., 4б – 32 год., 4в – 31год..

Виконано: аудіювання – 1, говоріння – 1, читання – 1, граматика – 1.

Оцінювання навчальних досягнень учнів  4-х класів із предметів інваріативної складової виставляється згідно критеріїв оцінювання.

 

Кількість письмових та усних контрольних робіт у 3-их та 4-их класах, їх складність, відповідають вимогам навчальної програми. Обсяг і характер домашніх завдань, відповідають змісту вивченого матеріалу в класі.

Своєчасно перевіряються робочі та контрольні зошити. Навчальний матеріал з усіх предметів вивчається послідовно, кількість годин визначених на кожну тему відповідає календарному плануванню. Питання про виконання навчальних планів і програм розглядалося на нараді з участю директора.

 

У зв’язку з вищезазначеним,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Вважати виконаними навчальні програми і плани з української мови, української мови (інтегрований курс), Я досліджую світ,  літературного читання, математики, англійської мови з інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану школи в І семестрі 2018-2019 навчального року.

 

2.Учителям, що читають години у початковій школі:

2.1. У ІІ семестрі 2018-2019 навчального року дотримуватися вимог навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України.

Постійно

 

2.2.Дотримуватися вимог інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України,  навчальних програм при записах у класних журналах.

Постійно

2.3.Забезпечити об’єктивність оцінювання знань і умінь учнів з навчальних дисциплін

Постійно

 

 

3.Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Сташко В.В:

3.1.Забезпечити якісне виконання діючих навчальних програм 2018-2019 навчального року.

Постійно

3.2. Даний наказ довести до відома вчителів на нараді при заступнику.

До 18.01.2019

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор опорного закладу                                  М. Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

В.Сташко

(Загальна кількість переглядів - 85)