Інструкція № 1 з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи

Затверджено:

Наказ

від «03»січня2013р.№5

Директор:М.Ліскевич – Карпа

(прізвище, ініціали)

________________

Інструкція № 1

з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи

Техніка безпеки – це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних факторів.

1. Учитель школи зобов’язаний знати елементарні правила електробезпеки, навчити їх учнів; провести опитування кожного учня і, тількипереконавшись, що учні засвоїли ці правила, допускати їх до навчання.

2. Не дозволяється викладачеві, техпрацівникам самостійно відкривати кришки рубильників, вмикати або вимикати електроустановки,замінювати перегорілі електролампочки, вставляти запобіжники, виконувати будь-які дії в розподільному щиті, а також у разі виявленняобірваних проводів усувати несправності заземлення і т. п. З цією метоюпотрібно запрошувати електромонтера.

3. При виявленні на території школи обірваного проводу слід про ценегайно повідомити представника адміністрації. Самим залишатися намісці і попереджувати людей про небезпеку. Ні в якому разі не можнанаближатися до обірваного проводу.

4. У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнутиелектроустановку, а полум’я гасити тільки піском або кислотним вогнегасником, але ні в якому разі не водою чи пінним вогнегасником.

5. Кожен вчитель зобов’язаний знати правила пожежної безпеки, умітикористуватися засобами пожежогасіння в разі виникнення пожежі.

6. Кожне приміщення (майстерня, кабінет фізики, хімії, інформатики)обладнуються первинними засобами пожежогасіння, що утримуються усправному стані і постійній готовності до дій. Викладач, адміністраціяшколи, а також технічні працівники повинні стежити, щоб проходи домісць розміщення пожежного інвентаря та обладнання були вільнимидля руху, а пожежна сигналізація доступною і справною.

7. Першочерговим обов’язком кожного працівника школи є врятування життя дітей під час пожежі. Керівник закладу, викладацький і обслуговуючий персонал у разі виникнення пожежі зобов’язані:

– негайно повідомити про пожежу у найближчу пожежну частину зателефоном 01, дати сигнал тривоги: для місцевого бойового розрахункуз членів добровільної пожежної дружини або дружини юних пожежників;

– одночасно вжити всіх залежних від них заходів щодо евакуації дітейз приміщень (кабінетів, майстерень, актового та спортивного залів); дітеймолодшого віку евакуюють у першу чергу, евакуацію дітей треба починати з того приміщення, де виникла пожежа, а також з приміщень,яким загрожує небезпека поширення пожежі, вживаючи заходів до відведення паніки серед дітей;

– негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й наявними вустанові засобами пожежогасіння. Для зустрічі викликаної пожежноїкоманди необхідно виділити особу, яка повинна інформувати начальникаприбулої команди про таке:

– чи всі діти евакуйовані з палаючого або задимленого приміщення;

– в яких приміщеннях ще залишились діти;

– які приміщення охоплені вогнем і куди вогонь поширюється;

– про місця зберігання легкозаймистих речовин, які знаходяться вбез-посередній близькості від палаючого приміщення;

– яке найбільш цінне майно та обладнання необхідно евакуювати впершу чергу силами команди.

Для припинення пожежі слід вжити таких заходів:

– охолодити предмет, що горить;

– ізолювати вогнище від припливу свіжого повітря;

– віддалити предмети, що горять, припинивши поширення вогню насусідні предмети.

8. Кожен завідуючий кабінетом, лабораторією, майстернею вживаєнеобхідних заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці дляпроведення занять, забезпечує виконання діючих правил та інструкцій зтехніки безпеки, виробничої санітарії, забезпечує безпечний стан робочихмісць, обладнання, приладів, інструментів.

9. Учитель припиняє проведення занять, пов’язаних з небезпекою дляжиття, і доповідає про це керівникові школи. Негайно повідомляє керівника про кожен нещасний випадок.

10. Учитель відповідає за нещасні випадки, що трапилися внаслідокневиконання ним посадових обов’язків.

11. При проведенні вчителями школи робіт, що не входять в коло їхобов’язків, необхідно ставити дирекцію школи до відома.

12. При переносі шкільних меблів та спортивного інвентаря працівникам школи треба бути обережними, не обертатись спиною до нестійкихпредметів.

13. При проведенні весняно-осінніх робіт на шкільних ділянках і приотриманні інвентаря зі складських приміщень потрібно бути уважним,дотримуватись правил переносу інвентаря і правил техніки безпеки привиконанні робіт на шкільних ділянках.

14. Забороняється залучати до вішання штор, карнизів, а також дофарбування, миття і утеплення вікон у школі будь-якого поверху учнів,навіть старших класів.

15. Роботи щодо закріплення штор, карнизів, миття і фарбування віконвиконують дорослі групами (2-3 чол.), підстраховуючи один одного,обов’язково використовуючи при цьому драбину-стрем’янку. Забороняється використовувати табуретки, стільці і т. п.

16. При ходінні по намастикованому чи лакованому паркеті всімпрацівникам і учням бути обережними, використовувати взуття лишена низьких підборах.

17. Під час ходіння по сходах обов’язково однією рукою притримуватись за поручні.

18. Працівникам школи забороняється з’являтись на робочому місціу нетверезому стані, курити в класних приміщеннях і на території школи.

19. Кожний працівник школи зобов’язаний знати правила наданняпершої долікарської допомоги при характерних травмах і пошкодженнях,теплових і сонячних ударах, вміти зробити штучне дихання і непрямиймасаж серця.

20. В шкільних хімічних лабораторіях і кладовках реактиви требазберігати в шафах, що замикаються на замок.

21. Педагогічний персонал зобов’язаний вимагати від учнів підтримування в чистоті приміщень, ретельного провітрювання класів.

22. Педагогічні працівники зобов’язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з охорони праці табезпеки життєдіяльності _______________________ В.Сташко

Погоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________ Л.Онипко

Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)

_________________________

(прізвище. Ініціали)

_________________________

(підпис)

(Загальна кількість переглядів - 134)